A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 04* hulladékká vált gépjármű
16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
16 01 07* olajszűrő
16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09* PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 12 súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
16 01 13* fékfolyadék
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17 vasfémek
16 01 18 nemvas fémek
16 01 19 műanyagok
16 01 20 üveg
16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek
16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09* PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10* PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól
16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 12* kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik
a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
16 03 04 szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től
16 04 robbanóanyag-hulladék
16 04 01* hulladék lőszer
16 04 02* tűzijáték hulladék
16 04 03* egyéb robbanóanyag hulladék
16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től
16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek
16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
16 05 09 használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-tól vagy a 16 05 08-tól
16 06 elemek és akkumulátorok
16 06 01* ólomakkumulátorok
16 06 02* nikkel-kadmium elemek
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek
16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok
16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
16 07 szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék
(kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)
16 07 08* olajat tartalmazó hulladék
16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
16 08 kimerült katalizátorok
16 08 01 arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től
16 08 04 fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)
16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09 oxidáló anyag
16 09 01* permanganátok pl. kálium-permanganát
16 09 02* kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03* peroxidok pl. hidrogén-peroxid
16 09 04* közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag
16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 10 04 vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól
16 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 02 kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től
16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 04 kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól
16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 06 kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től