ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

01 01 ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 01 fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 02 nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 03 04* szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő
01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
01 03 06 meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
01 03 07* fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
01 03 08 hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től
01 03 09 timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től
01 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 07* nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
01 04 08 kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag
01 04 10 hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 11 kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik
a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től
01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék
01 05 04 édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék
01 05 05* olajtartalmú fúróiszap és hulladék
01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék
01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik
a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék