BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01 festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék
08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
08 01 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
08 01 14 festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól
08 01 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap
08 01 16 festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től
08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től
08 01 19* szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók
08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től
08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
08 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
08 02 egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka
08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap
08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió
08 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
08 03 nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap
08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék
08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től
08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap
08 03 15 nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től
08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldat
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 03 18 hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től
08 03 19* diszpergált olaj
08 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
08 04 ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től
08 04 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja
08 04 12 ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től
08 04 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja
08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól
08 04 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 04 16 ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től
08 04 17* gyantaolaj
08 04 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05 A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05 01* hulladék izocianátok