CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék
15 01 03 fa csomagolási hulladék
15 01 04 fém csomagolási hulladék
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07 üveg csomagolási hulladék
15 01 09 textil csomagolási hulladék
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től