ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 01 beton
17 01 02 tégla
17 01 03 cserép és kerámia
17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól
17 02 fa, üveg és műanyag
17 02 01 fa
17 02 02 üveg
17 02 03 műanyag
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék
17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
17 03 03* szénkátrány és kátránytermék
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02 alumínium
17 04 03 ólom
17 04 04 cink
17 04 05 vas és acél
17 04 06 ón
17 04 07 fémkeverék
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag
17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz
17 06 04 szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag
17 08 gipsz alapú építőanyag
17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag
17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09 egyéb építési-bontási hulladék
17 09 01* higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék
17 09 02* PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és
a 17 09 03-tól