FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01 fakéreg és parafahulladék
03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér
03 01 05 fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik
a 03 01 04-től
03 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
03 02 faanyagvédőszer-hulladék
03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 03* fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer
03 02 99 közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer
03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
03 03 01 fakéreg és fahulladék
03 03 02 zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki
03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap
03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék
03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 09 hulladék mésziszap
03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
03 03 11 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től
03 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék