HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 02 kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)
19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa
19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék
19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén
19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék
19 01 18 pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től
19 01 19 fluid-ágy homokja
19 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 02 hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék
19 02 03 előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 04* előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátum
19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék
19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék
19 02 10 éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 03 stabilizált/megszilárdított hulladék
19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék
19 03 05 stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től
19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék
19 03 07 megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól
19 04 üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladék
19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék
19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
19 04 04 üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék
19 05 szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 02 állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt
19 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 06 hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
19 07 03 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 01 rácsszemét
19 08 02 homokfogóból származó hulladék
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka
19 08 09 olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék
19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től
19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól
19 08 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 09 ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
19 09 02 víz derítéséből származó iszap
19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap
19 09 04 kimerült aktív szén
19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 09 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01 vas- és acélhulladék
19 10 02 nemvas fém hulladék
19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
19 10 04 könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
19 10 06 más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 11 olaj regenerálásából származó hulladék
19 11 01* elhasznált agyagszűrők
19 11 02* savas kátrány
19 11 03* vizes folyékony hulladék
19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék
19 11 05* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 11 06 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től
19 11 07* füstgáztisztításból származó hulladék
19 11 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
19 12 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 01 papír és karton
19 12 02 fém vas
19 12 03 nemvas fémek
19 12 04 műanyag és gumi
19 12 05 üveg
19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08 textíliák
19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
19 13 02 szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik
a 19 13 01-től
19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 04 szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól
19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 06 szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től
19 13 07* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok
19 13 08 szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től