KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék
05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszap
05 01 03* tartályfenék iszap
05 01 04* alkil-savas iszap
05 01 05* kiömlött olaj
05 01 06* üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap
05 01 07* savas kátrány
05 01 08* egyéb kátrány
05 01 09* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap
05 01 10 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től
05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék
05 01 12* savas olaj
05 01 13 kazántápvíz iszapja
05 01 14 hűtőtornyok hulladéka
05 01 15* elhasznált derítőföld
05 01 16 kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék
05 01 17 bitumen
05 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék
05 06 01* savas kátrány
05 06 03* egyéb kátrányféle
05 06 04 hűtőtornyok hulladéka
05 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 01* higanyt tartalmazó hulladék
05 07 02 ként tartalmazó hulladék
05 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék