MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 02 hulladékká vált állati szövetek
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)
02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka
02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék
02 01 09 agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól
02 01 10 fémhulladék
02 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék
02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszap
02 02 02 hulladékká vált állati szövetek
02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 02 04 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap
02 03 02 tartósítószer-hulladék
02 03 03 oldószeres kivonatolásból származó hulladék
02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 03 05 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 04 cukorgyártási hulladék
02 04 01 cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld
02 04 02 nem szabványos kalcium-karbonát
02 04 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 04 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 05 tejipari hulladék
02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 05 02 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 06 sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 06 02 tartósítószer hulladék
02 06 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)
02 07 01 a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék
02 07 02 szeszfőzés hulladéka
02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladék
02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07 05 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék