SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 01 01* kénsav és kénessav
06 01 02* sósav
06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid)
06 01 04* foszforsav és foszforossav
06 01 05* salétromsav és salétromossav
06 01 06* egyéb sav
06 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 02 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 02 01* kalcium-hidroxid
06 02 03* ammónium-hidroxid
06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05* egyéb lúg
06 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 11* cianid tartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 14 szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid
06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
06 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
06 04 03* arzéntartalmú hulladék
06 04 04* higanytartalmú hulladék
06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladék
06 04 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 05 a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 02* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
06 05 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től
06 06 kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék
06 06 02* veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
06 06 03 szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től
06 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 07 halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 07 01* elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék
06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap
06 07 04* oldat és sav, pl. kontakt-sav
06 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 08 szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 08 02* veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
06 08 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 09 foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 09 02 foszforvegyületet tartalmazó salak
06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka
06 09 04 kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól
06 09 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 10 nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék
06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 10 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 11 szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék
06 11 01 titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka
06 11 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
06 13 közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék
06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
06 13 03 műkorom (carbon black)
06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka
06 13 05* korom
06 13 99 közelebbről meg nem határozott hulladék