TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01 papír és karton
20 01 02 üveg
20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10 ruhanemű
20 01 11 textíliák
20 01 13* oldószerek
20 01 14* savak
20 01 15* lúgok
20 01 17* fényképészeti vegyszer
20 01 19* növényvédő szer
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés
20 01 25 étolaj és zsír
20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39 műanyagok
20 01 40 fémek
20 01 41 kéményseprésből származó hulladék
20 01 99 közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék
20 02 02 talaj és kövek
20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03 egyéb települési hulladék
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02 piacokon képződő hulladék
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 04 oldómedencéből származó iszap
20 03 06 szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 07 lomhulladék
20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék