TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)
10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02 széntüzelés pernyéje
10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora
10 01 05 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék
10 01 07 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka
10 01 09* kénsav
10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por
10 01 15 együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 01 17 együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
10 01 18* gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 01 19 gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól
10 01 20* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
10 01 21 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól
10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap
10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től
10 01 24 fluid-ágyból származó homok
10 01 25 széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék
10 01 26 hűtővíz kezeléséből származó hulladék
10 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 02 vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék
10 02 02 kezeletlen salak
10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 02 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től
10 02 10 hengerlési reve
10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től
10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 02 14 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól
10 02 15 egyéb iszap és szűrőpogácsa
10 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék
10 03 02 hulladékká vált anód törmelékek
10 03 04* elsődleges termelésből származó salak
10 03 05 hulladék timföld
10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
10 03 15* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 03 16 fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től
10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék
10 03 18 anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től
10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 03 20 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től
10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)
10 03 22 egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek
a 10 03 21-től
10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 03 24 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól
10 03 25* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 03 26 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től
10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 03 28 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től
10 03 29* sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 03 30 sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től
10 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék
10 04 01* elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 04 02* elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 04 03* kalcium-arzenát
10 04 04* füstgáz por
10 04 05* egyéb részecskék és por
10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 04 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 04 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től
10 04 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 05 03* füstgáz por
10 05 04 egyéb részecskék és por
10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 05 06* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 05 09 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól
10 05 10* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 05 11 fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től
10 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék
10 06 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 06 03* füstgáz por
10 06 04 egyéb részecskék és por
10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 06 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 06 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től
10 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék
10 07 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 07 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 07 03 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 07 04 egyéb részecskék és por
10 07 05 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 07 07* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 07 08 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től
10 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
10 08 04 szilárd részecskék és por
10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
10 08 09 egyéb salakok
10 08 10* kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt
10 08 11 kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től
10 08 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék
10 08 13 anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től
10 08 14 anód törmelékek
10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 08 16 füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től
10 08 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 08 18 füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től
10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 08 20 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től
10 08 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 03 kemence salak
10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től
10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 08 fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től
10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 09 10 füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től
10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 09 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék
10 09 14 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól
10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 09 16 hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től
10 09 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék
10 10 03 kemence salak
10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma
10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től
10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 10 08 fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től
10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 10 10 füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től
10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 10 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
10 10 13* veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék
10 10 14 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól
10 10 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 10 16 hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től
10 10 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladéka
10 11 05 egyéb részecskék és por
10 11 09* feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
10 11 10 feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től
10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka
10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap
10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól
10 11 15* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 16 füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től
10 11 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 11 18 füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től
10 11 19* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 20 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től
10 11 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék
10 12 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék
10 12 03 szilárd részecskék és por
10 12 05 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 12 06 kiselejtezett öntőforma
10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka
10 12 09* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 12 10 gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től
10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék
10 12 12 zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től
10 12 13 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja
10 12 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék
10 13 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
10 13 04 a mész égetéséből és oltásából származó hulladék
10 13 06 szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)
10 13 07 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 13 09* azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék
10 13 10 azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től
10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és
a 10 13 10-től
10 13 12* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 13 13 gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től
10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap
10 13 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
10 14 krematóriumokból származó hulladék
10 14 01* füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék